De Belgische Beauty Federatie (BBF), de branchevereniging in België, stelde vast dat de grootste frustratie binnen haar sector de no-shows zijn; klanten die niet komen opdagen op een afspraak. Uit een rondvraag van de BBF blijkt zelfs dat 20 procent van de klanten in België niet komt opdagen. De BBF concludeert dat er voor gedupeerde salons momenteel geen mogelijkheden bestaan om hun kosten te verhalen. De beautyprofessional kan zelf annuleringsvoorwaarden opstellen en kan zo juridisch de gederfde inkomsten verhalen, maar in de praktijk gaat het om enkele tientallen euro’s per cliënt. Een incassobureau of een advocaat inschakelen om deze bedragen te innen loont de moeite niet. De BBF wil dit probleem aan de kaak stellen door de regering hierop te attenderen. De federatie heeft een open brief gestuurd naar de Belgische minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken. In deze brief wordt uitgelegd wat het probleem is en waarom het belangrijk is dat hier snel wat aan gedaan wordt. De BBF wil dat er werk gemaakt wordt van een procedure om deze relatief kleine bedragen op een rechtsgeldige en vooral betaalbare manier te kunnen innen bij de consument.

Belgische Beauty Federatie, www.beautyfed.be