Onderzoek van RIVM naar risicovolle behandelingen in de schoonheidssalon toont het belang van de bekwaamheid van de behandelaar aan.
Sommige behandelingen in een schoonheidssalon brengen risico`s met zich mee. Denk aan tijdelijke risico’s (zwelling of roodheid), maar ook aan onomkeerbare risico’s (bijvoorbeeld pigmentverschuiving of littekenvorming). Het is onduidelijk hoe vaak (op welke schaal) ongewenste effecten van schoonheidsbehandelingen ontstaan. Het onderzoek heeft aangetoond dat zolang er nauwelijks een beeld is over de frequentie waarin nadelige effecten optreden, het moeilijk is om uitspraken te doen over de urgentie van het toepassen van maatregelen. Veldpartijen geven aan dat risico´s vooral ontstaan door onbekwaam handelen. Dit blijkt uit het onlangs uitgevoerde onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Sinds de introductie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verantwoordelijk voor het toezicht op schoonheidssalons. Het RIVM heeft in opdracht van het IGJ, samen met diverse veldpartijen (ANBOS, Beauty Trade Professionals (BTP), een gezondheidswetenschapper/huidtherapeute, Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde (NVCG), Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), Nederlandse Vereniging Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)), geïnventariseerd welke nadelige effecten er kunnen optreden. Factoren die van invloed zijn op het optreden van nadelige effecten ten gevolge van risicovolle behandelingen zijn in grote lijnen terug te brengen naar 1) kenmerken van de behandeling (bijvoorbeeld diepte van de behandeling en frequentie) 2) kenmerken van de cliënt (bijvoorbeeld huidtype) als ook de 3) bekwaamheid van de behandelaar (bijvoorbeeld kennis en ervaring).

 

Niet bekwaam maakt niet bevoegd

Alle veldpartijen zijn het met elkaar eens; ‘niet bekwaam maakt niet bevoegd’! ANBOS wordt in visie hierop gesteund door de overige veldpartijen. Alle veldpartijen merkten op dat het van groot belang is of de behandelaar bekwaam genoeg is om bepaalde behandelingen uit te voeren.

 

Focus ANBOS

ANBOS is als actieve veldpartij bij dit onderzoek betrokken geweest en heeft de belangen van haar leden vertegenwoordigd. De focus van ANBOS is dat zij zich actief blijft inzetten voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. Sinds de invoering van de Wkkgz heeft ANBOS een klachtenfunctionaris in dienst. Analyse van de daar binnengekomen klachten leert dat het aantal problemen bij behandelingen minimaal is en vooral voorkomen bij ongediplomeerd handelen.
Bron: Persbericht ANBOS 'Onderzoek RIVM naar risicovolle behandelingen in de schoonheidssalon toont belang van bekwaamheid behandelaar aan' d.d. 27 mei 2019