Wie een eigen bedrijf heeft, maakt kosten. De kosten die je maakt bij de uitvoering van jouw bedrijfsactiviteiten zijn zakelijke kosten. Denk aan marketingkosten voor je onderneming of de huur van een salon. Zakelijke kosten mag je vaak aftrekken van je opbrengst. Hierdoor wordt het bedrag waarover je belasting betaalt lager. Let op: maak je kosten voor zakelijke én privédoeleinden? Dan mag je alleen het zakelijke deel van de kosten aftrekken, privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar. We geven je hier wat voorbeelden.


Privégebruik van de auto

Bij sommige aftrekposten worden regelmatig fouten gemaakt. Bijvoorbeeld bij de bijtelling voor het privégebruik van de auto. Behoort je auto tot het ondernemersvermogen? En gebruik je deze auto ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van de onderneming. Hoeveel je moet verrekenen hangt onder andere af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot en wanneer de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Alleen als je met je rittenregistratie kunt aantonen dat je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt, hoef je niets te verrekenen.

De regels op een rij

Je mag alleen zakelijke kosten aftrekken. Privé-uitgaven zijn niet aftrekbaar. Een voorbeeld: wie zakelijk belt via een privételefoonabonnement mag alleen de kosten van de zakelijke gesprekken via dat abonnement aftrekken.
De kosten in één keer aftrekken mag als de aankoop goedkoper is dan €450 of de kosten betrekking hebben op 1 jaar. Is de aankoop duurder of gebruik je de aankoop langer dan 1 jaar? Dan trek je de kosten gespreid af over de jaren dat je de aankoop gebruikt. We noemen dat ‘afschrijven’.
Kosten die je maakt voor het opstarten van je bedrijf mag je ook aftrekken.
Als je de btw kunt aftrekken in de btw-aangifte, trek je de kosten af zónder btw. Doe je geen btw-aangifte? Of mag je de btw niet aftrekken in de btw-aangifte? Trek dan de kosten mét btw af in de belastingaangifte.
Bewaar bonnen en facturen. Zo kun je de Belastingdienst laten zien dat je de kosten echt gemaakt hebt voor je bedrijf.

Aftrekposten

Werk jij als zelfstandig professional in de schoonheids- of wellnessbranche en ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kun je misschien minder belasting betalen door gebruik te maken van een aantal aftrekposten. Zo mag je € 6.310 van je winst afhalen als je meer dan 1.225 uur aan je bedrijf werkte. En ben je startende ondernemer? Dan heb je misschien recht op meer belastingvoordeel. Check in vijf stappen op welke aftrekposten jij recht hebt.


Om gebruik te kunnen maken van aftrekposten moet je ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Hiervoor kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld naar de grootte en continuïteit van je bedrijf. Dat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) is dus niet genoeg. Wil je checken of de Belastingdienst je ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Doe de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemers

Vijf stappen

Ondernemer voor de inkomstenbelasting? In vijf stappen weet je wat jij kunt aftrekken:

 • Stap 1: Kijk hoeveel uren je het afgelopen jaar aan je bedrijf werkte. Is dat meer dan 1.225 uur? Dan heb je recht op zelfstandigenaftrek en mag je €6.310 van je winst afhalen. Had je op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek de helft. Ben je langer dan 5 jaar ondernemer? Dan is er nog een extra voorwaarde. Je moet dan ook meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan ander werk.
  Tip 1: Alle tijd die je aan je bedrijf werkt, telt mee. Dus van klantafspraken en het maken van offertes tot het bijwerken van je zakelijke e-mail. Ook de uren die je maakte voordat je je inschreef bij de KVK tellen mee voor het urencriterium van 1.225 uur.
  Tip 2: Je moet kunnen aantonen dat je de uren hebt gemaakt. Bijvoorbeeld met je agenda, offertes en rekeningen. Houd dit dus goed bij.
 • Stap 2: Startende ondernemer? Controleer of je recht hebt op startersaftrek. In de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent, mag je drie keer gebruikmaken van startersaftrek. Dat is een extra bedrag van €2.123 wat je van de winst mag aftrekken. Maar let op: dit mag alleen als je ook recht hebt op zelfstandigenaftrek én als je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent geweest en je in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.
 • Stap 3: Ga na of je nog oude zelfstandigenaftrek hebt. Had jij in de afgelopen 9 jaar recht op zelfstandigenaftrek, maar was je winst te laag om dit helemaal te gebruiken? Dan kan je deze ‘niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek’ alsnog van je winst aftrekken. Je winst moet wel hoger zijn dan de aftrek die je nog over hebt.
  De Belastingdienst stelt per jaar met een beschikking vast hoeveel je kunt verrekenen. Je vindt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek op je aanslagbiljet. Je moet zelf goed bijhouden welke bedragen je al hebt verrekend en welke je in de toekomst nog kunt verrekenen.
 • Stap 4: Kijk hoeveel je het afgelopen jaar hebt uitgegeven aan bedrijfsmiddelen. Misschien heb je namelijk recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en mag je een bedrag van je winst aftrekken. Welk bedrag dit precies is, hangt af van hoeveel je investeerde. Voor investeringen tussen de €2.401 en €59.939 gaat het bijvoorbeeld om 28 procent van het investeringsbedrag. Kijk hier welk bedrag jij kunt aftrekken en welke regels er zijn.
 • Stap 5: Alle ondernemersaftrek ingevuld? Dan is er tot slot de MKB-winstvrijstelling. Elke ondernemer voor de inkomstenbelasting kan hier gebruik van maken. Daarom wordt dit automatisch verwerkt als je aangifte doet als ondernemer. Na alle ondernemersaftrekken wordt er nog eens 14 procent van je winst afgetrokken.


Meer weten? Ga naar belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie over de belastingaangifte. Op belastingdienst.nl/ondernemers vind je meer informatie voor ondernemers.