In Nederland wordt het begrip mesotherapie breed geïnterpreteerd, meso betekent midden en mesotherapie wordt geïnterpreteerd als therapie voor de middelste huidlaag. Om mesoceuticals de middelste huidlaag te laten bereiken zijn er verschillende technieken voorhanden waaronder de mesogun, elektroporatie en microneedling. De Dag van de Mesotherapeut staat in het teken van deze diverse technieken. Er komen verschillende sprekers, uit verschillende landen samen om hierover te spreken. In het artikel wordt aangeven dat de dag bedoeld is voor cosmetisch artsen, huidtherapeuten en schoonheidstherapeuten en daarbij wordt gemeld dat het ook interessant is voor mensen die werken met de dermapen en no-needle mesotherapie. Dus ook voor schoonheidsspecialisten die hiermee werken. Tijdens de dag zal er vooral aandacht zijn voor de verschillende mesoceuticals met hun specifieke mode of action, dus niet alleen mesotherapie, maar ook dermapen, microneedling, no needling mesotherapy en insluizen komen aan de orde. Cosmetisch artsen mogen mesotherapie met de mesogun toepassen evenals huidtherapeuten, maar ook schoonheidsspecialisten, mits ze onder toezicht staan van een arts, mogen dit toepassen. Wil je je nog inschrijven voor het congres ‘Dag van de mesothepeut’, dat op 19 februari plaatsvindt in Breda, dan kan je je nog opgeven via lanettemedical@kpnmail.nl.