In het artikel van Sander Keemel in het maartnummer van vakblad ESTHÉ heb je kunnen lezen dat het zoeken van een nieuw merk niet eenvoudig is. Buiten het feit dat je een leverancier moet vinden waar je het goed mee kunt vinden en die al je ‘lastige’ vragen beantwoordt, moet het merk aansluiten bij je doelgroep en wil je uiteraard weten wát er in de producten zit. De ingrediënten zijn namelijk net zo belangrijk. Daar zijn regels voor opgesteld.
Cosmetica gebruiken we dagelijks voor onze persoonlijke verzorging en hygiëne. Niet alleen crèmes en make-up, maar ook zeep, badschuim, scheergel, tandpasta en zonnebrandcrème zijn cosmetica. Bij normaal gebruik mogen er geen nadelige gezondheidseffecten optreden. Dit wordt onderzocht in een risicobeoordeling. Ondanks deze zorgvuldige veiligheidsbeoordeling kan het gebruik soms tot klachten leiden. De meeste cosmeticaklachten betreffen reacties van de slijmvliezen en van de huid. Contacteczeem door irritatie of allergie zijn de belangrijkste huidklachten.

Europese wetgeving

In Europa mogen in cosmetica geen stoffen gebruikt worden die kankerverwekkend zijn, het DNA kunnen beschadigen, of nadelig zijn voor de voortplanting of het ongeboren kind ( CMR stoffen). Voor andere stoffen, die bijvoorbeeld een allergische reactie kunnen veroorzaken, geldt een concentratielimiet. Deze stoffen mogen tot een maximale concentratie in cosmetische producten gebruikt worden. Lees meer over CMR Stoffen.

Cosmetica Verordening

In 2010 is de Cosmetica Verordening 1223/2009/EG in werking getreden, waarin staat dat CMR stoffen onder bepaalde condities wel gebruikt worden (vanaf 1 december 2010) als kan worden aangetoond dat er geen risico voor de consument optreedt. Bovendien moet de aanwezigheid van nanomaterialen op het etiket vermeld worden. Lees meer over de nieuwe Cosmetica Verordening op de site van de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

Nederlandse wetgeving

Producenten dienen voor ieder cosmetisch product dat ze op de markt brengen een veiligheidsdossier op te stellen. Voor de ingrediënten die niet door het Wetenschappelijk Comité voor Consumenten Veiligheid beoordeeld zijn, moet de fabrikant zelf de veiligheid aantonen.

In ons land houdt de NVWA toezicht op de naleving van wettelijke eisen voor producten die vallen onder het Warenbesluit cosmetische producten. Wanneer je klachten hebt na gebruik van een cosmetisch product, kan je deze melden bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit: www.nvwa.nl.
De uitgebreide versie van dit artikel vind je op www.rivm.nl/rvs/Stoffen_producten/Cosmetica