In de afgelopen tien jaar schommelt de jaarlijkse toename rond de 5 procent. Ook dit jaar dus, al is de procentuele groei ten opzichte van de voorgaande jaren een fractie lager. Ten opzichte van het jaar 2009 is het aantal bedrijfsvestigingen van schoonheidsverzorging, pedicures en manicures nu ruim verdubbeld.

Van alle ingeschreven bedrijfsvestigingen zijn er 28.806 economisch actief. Economisch actief betekent dat er in deze ondernemingen ten minste 15 uur per week wordt gewerkt en daarmee deelneemt aan het economisch verkeer. Het aantal economisch actieve schoonheidssalons, pedicures en manicuren is daarmee het afgelopen jaar met 4,6 procent gegroeid.

In bovenstaande telling zijn bedrijfsvestigingen met de betreffende SBI-code als nevenactiviteit niet meegenomen. Circa 9.000 bedrijven staan met de SBI-code 96022 (schoonheidsverzorging, pedicures en manicures) als nevenactiviteit geregistreerd.

(bron: Marktdata)