In de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) staan alleen handelingen omschreven die voorbehouden zijn aan artsen dan wel andere zorgverleners met een BIG geregistreerd beroep. Een voorbeeld hiervan is injecteren. Er staat niets in de wet BIG over het gebruik van specifieke apparaten. De eerste types hyaluronpen en mesogun spoten de vloeistof oppervlakkig in. Maar intussen zijn er ook van dit soort apparaten die dieper de huid indringen. Er ontstond daardoor ook discussie in het veld over het gebruik van deze apparaten. 

De inspectie bezocht het afgelopen jaar 18 schoonheidssalons. Daarbij zag de inspectie geen grote misstanden. Er is wel ruimte voor verbetering. Dan gaat het vooral over randvoorwaarden voor goede zorg, zoals het vastleggen van protocollen en het opstellen van een klachtenregeling. Veel bezochte schoonheidssalons waren niet op de hoogte van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg en dat zij daar aan moeten voldoen.

De individuele rapporten van de bezoeken aan de schoonheidssalons zijn al gepubliceerd en te vinden op toezichtdocumenten.igj.nl. De inspectie heeft daarnaast een overkoepelend beeld gepubliceerd. Deze publicatie is te vinden via Veilige zorg in schoonheidssalons, maar kwaliteit kan omhoog | Nieuwsbericht | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)