Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ANBOS op 30 oktober 2017 is Jantine van ‘t Klooster door de leden benoemd tot nieuwe voorzitter. De selectiecommissie die was ingesteld tijdens de ALV op 6 juni jl. en het bestuur van ANBOS hadden haar gezamenlijk en unaniem voorgedragen als kandidaat.
Jantine van ‘t Klooster is directeur-bestuurder van het Huidfonds en zal naast deze functie haar taken voor de ANBOS oppakken. Eerder werkte ze als onder andere als docent en lid van het managementteam aan de opleiding Huidtherapie van de Hogeschool Utrecht. Naast een opleiding tot schoonheidsspecialist en later tot huidtherapeut heeft Jantine een master behaald op het gebied van innovaties en veranderingen in de zorg. Gisterenavond werd ook afscheid genomen van Kees Hoogendijk, die zich ruim zes jaar als voorzitter heeft ingezet voor ANBOS. Hij dankte alle leden en collega’s voor de prettige samenwerking, en blikte kort terug op de stappen en successen die de afgelopen jaren zijn gemaakt om de branche naar een nog hoger niveau te tillen. “Draag het vak met trots, enthousiasme en rechte rug uit”, gaf hij als boodschap mee aan de deelnemende schoonheidsspecialisten. Belangrijke aandachtspunten zoals de politieke lobby en de hbo-opleiding voor schoonheidsspecialisten zullen nu verder worden opgepakt door het ANBOS-bestuur.

Foto: Frouwke Staal