Een zeer laag percentage, vooral wanneer we het vergelijken met de aandacht die Nederlanders hebben voor gezond eten (56%), voldoende bewegen (54%) en voldoende slapen (51%). Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Gezond Binnen, het Nederlands kennisinstituut voor binnenklimaat met een goede doelenstatus. Hieruit wordt ook duidelijk dat maar liefst zeventig procent zegt geen idee te hebben hoe de luchtkwaliteit in hun huis is. Dit percentage is schrikbarend hoger dan vorig jaar. Toen gaf veertig procent in een onderzoek van Nationale-Nederlanden aan zich niet verdiept te hebben in de luchtkwaliteit binnenshuis.

Remi Hompe, voorzitter van de kennisinstituut Gezond Binnen: “We brengen ongeveer tachtig tot negentig procent van de tijd binnen door. Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid denkt het thuis op orde te hebben door voldoende te ventileren, maar dit is te kort door de bocht. Deze misvatting zorgt ervoor dat vele gevaren en risico’s op de loer liggen van een ongezond binnenklimaat. Denk aan een breed scala aan ziekten en aandoeningen, van mentale gezondheidsproblemen tot ernstige lichamelijke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten. Dit baart me grote zorgen. Daarnaast is de buitenlucht, vooral in stedelijke of industriële gebieden, niet altijd optimaal. Ook zijn moderne huizen steeds meer geïsoleerd, wat de kans op verontreiniging van de binnenlucht vergroot. Zo kan fijnstof, door kaarsen en koken op gas, moeilijker ontsnappen en is de kans op schimmelvorming als gevolg van onvoldoende ventilatie groter. Het goede nieuws is dat het in de praktijk niet moeilijk is om snel stappen in de goede richting te zetten. Dit begint allemaal met inzicht. De aanschaf van een luchtkwaliteitsmeter is hierbij een goed vertrekpunt.”

Kennisinstituut Gezond Binnen heeft een handleiding opgesteld voor het bereiken van het ideale binnenklimaat in het gemiddelde Nederlandse huishouden. Deze is op hun website https://gezondbinnen.nl/consumentenonderzoek-gezond-binnen/ te downloaden.