Het is hét grote dilemma in menig salon: moet ik wel of geen personeel aannemen? De een weet het al direct bij de start, de ander pas zodra ze zelf vastloopt. Voor velen blijft het nog een moeilijke keuze. Wat haal je op je hals? Veel van onze collega’s worstelen met deze gedachten of hebben dat gedaan. Aan de andere kant levert het ook veel op. Wanneer ben je zover? Of is er nog meer mogelijk? In dit nummer daarom meer over de procedures, rechten en plichten, maar vooral ook de profijt die je haalt uit een extra collega in jouw salon. Zo kun je een weloverwogen keuze maken.

In deze editie ook aandacht voor de inspectie van de IGJ. Verschillende schoonheidssalons in Nederland hebben de afgelopen jaren een bezoek gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie bezoekt salons in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die in 2016 van kracht werd. Deze instantie houdt toezicht op de naleving ervan en controleert of salons zich houden aan de hygiëne- en arbeidsrichtlijnen. Uit de bezoeken bleek dat veel salons niet goed op de hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen die volgen uit de Wkkgz. We geven je de ins en outs.

In de Stelling ditmaal de vraag of duurzaamheid noodzakelijk is voor de toekomst van je instituut. Duurzaamheid groeit namelijk uit tot een belangrijk thema binnen de schoonheidsverzorging. Bij de jongere generaties speelt duurzaamheid een steeds grotere rol in hun aankoopbeslissing. Ze verwachten bovendien dat bedrijven eerlijk en duidelijk zijn over hoe duurzaam ze ondernemen. We vroegen een aantal collega’s naar hun duurzaamheidsbeleid.

Dit en meer vind je in jouw vakblad van deze maand. Heel veel leesplezier!