Je kan een opleiding volgen en examen doen voor deze specialisatie als je een (branche) diploma hebt voor schoonheidsspecialist of allround schoonheidsspecialist. De exameneisen zijn in 2022-2023 herzien door verschillende experts. Hier waren schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, examenassessoren, exameninstellingen, leveranciers en onderwijskundigen bij betrokken.

In de oude eisen voor ontharingstechnieken waren zowel behandelingen met licht (IPL/laser) en deels behandelingen door middel van elektrisch ontharen meegenomen. Daarom ook de naam ontharingstechnieken. De focus lag echter op de IPL en laser behandelingen. Het weerhield soms schoonheidsspecialisten te starten met deze opleiding, daar ze alleen IPL/laser behandelingen wilden toepassen in hun salon. De naam 'Ontharen met licht: IPL/Laser' geeft specifieker aan wat deze specialisatie inhoudt. Het gaat over behandelingen met IPL/Laser apparatuur. Wel is er nadrukkelijk voor gekozen de theorie over elektrisch ontharen nog wel mee te nemen, gezien ook het belang van de kennis daarvan. Het vakdiploma voor elektrisch ontharen blijft daarnaast uiteraard ook bestaan, maar dit is een losse vakspecialisatie. De exameneisen zijn in het geheel herzien. Er zijn twee grote aanpassingen gedaan, namelijk:

  • Elektrisch ontharen is geen onderdeel meer van de praktische exameneisen. Elektrisch ontharen blijft wel onderdeel van de theoretische exameneisen.
  • Als onderdeel van de praktische exameneisen worden schoonheidsspecialisten nu gevraagd om IPL/laserbehandelingen in de praktijk uit te voeren voor het examen.
  • Daarnaast zijn de eisen in het geheel herzien dus ook nieuwe wet- en regelgeving (denk aan Wkkgz, Wtza en MDR) zijn benoemd in de eisen en ook de nieuwe vakinhoudelijke informatie is meegenomen.

www.anbos.nl