Goed nieuws voor schoonheidsspecialisten die werken met laser en/of IPL!
Donderdag 1 oktober heeft de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid (VWS) over de regulering van IPL- en laserbehandelingen. Daarin staat dat er op dit moment geen aanleiding is om IPL- en laserbehandeling als risicovolle handelingen aan te merken. Tot op heden is namelijk niet gebleken dat het bij IPL- en laserbehandelingen daadwerkelijk om risicovolle handelingen gaat.

 

Positieve ontwikkeling voor schoonheidsspecialisten

Het informatiesysteem van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevat minder dan tien meldingen vanaf 2017 die betrekking hebben op IPL- en laserbehandelingen van de huid. Gelet op het grote aantal behandelingen dat jaarlijks uitgevoerd wordt, is dit een zeer gering aantal, aldus de RVS. Ook zou het moeilijk zijn om de snelle ontwikkelingen van IPL- en laserbehandelingen in een wet op te laten nemen. Dit advies van de RVS is een positieve ontwikkeling voor schoonheidsspecialisten die IPL- en laserbehandelingen geven. Dit positieve rapport betekent echter nog niet dat het wetsvoorstel om behandelingen met IPL- en laserbehandelingen alleen door BIG-geregistreerde professionals te laten uitvoeren, van de baan is, maar het is een goede stap. Vooralsnog is het uitvoeren van een IPL-en laserbehandeling door schoonheidsspecialisten toegestaan.