Minister Van Ark (Medische Zorg & Sport) heeft haar standpunt over het gebruik van licht- (IPL) en laserbehandelingen door schoonheidsspecialisten geformuleerd. De minister concludeert dat er op dit moment geen reden is om IPL- en laserbehandelingen in het kader van de Wet BIG te reguleren. Hierin volgt zij het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarin staat dat er geen aanleiding is om IPL- en laserbehandelingen als risicovolle handelingen aan te merken. Dit voornemen van de minister betekent dat gediplomeerde schoonheidsspecialisten deze behandelingen mogen blijven uitvoeren.
Mayke Blokland, manager verenigingszaken van ANBOS: "Wij zijn blij met dit standpunt. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de schoonheidsspecialisten gezien en gewaardeerd wordt. Al in 2016 is in een onderzoek van SENTIX aangetoond dat IPL- en laserbehandelingen door gediplomeerde schoonheidsspecialisten veilig kunnen worden uitgevoerd. Het recentelijke onderzoeksrapport van RVS bevestigt deze conclusie."

 

Meldingen

Uit het onderzoeksrapport van RVS, gepubliceerd op 1 oktober 2020, bleek dat er sinds 2017 minder dan tien meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn geregistreerd. Gezien het grote aantal IPL- en laserbehandelingen dat jaarlijks uitgevoerd wordt, is dit een zeer gering aantal, aldus het rapport van het RVS.

 

Gediplomeerd en bekwaam

ANBOS: ”In onze consumentenvoorlichting benadrukken wij om als consument kritisch te zijn. Kies altijd voor een gediplomeerde schoonheidsspecialist met de juiste vakdiploma’s voor de behandelingen die zij of hij uitvoert. Kies altijd voor een salon die is aangesloten bij ANBOS, dan weet je dat je met gediplomeerde professionals te maken hebt. ANBOS zal er alles aan doen om te zorgen dat de kwaliteit van schoonheidsspecialisten voor de consument nog beter zichtbaar wordt, met die reden is het SKIN register opgezet." Op initiatief van ANBOS is op 1 oktober jl. het onafhankelijk kwaliteitsregister (het SKIN register) geopend waarin schoonheidsspecialisten zich kunnen registreren die beschikken over bepaalde basiskwalificaties én hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van scholing. Minister van Ark is zeer positief over deze ontwikkeling en schrijft: “SKIN register is een positieve ontwikkeling wat het voor patiënten makkelijker maakt om invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of de door hun uitgekozen behandelaar voldoende gekwalificeerd is. Ik verwacht dat een onafhankelijk kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten een bijdrage zal leveren aan verdere kwaliteitsverbeteringen in de cosmetische sector.”