Tijdens de op 6 juni 2017 gehouden Algemene Ledenvergadering van ANBOS is een amendement aangenomen, waarin voorgesteld wordt een aparte commissie te benoemen, die op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter voor de branchevereniging. Kees Hoogendijk, zittend voorzitter, had zich op verzoek van het bestuur voor een derde termijn beschikbaar gesteld en ook Gea de Haan, oud-bestuurslid had zich kandidaat gesteld. Aangezien er verdeeldheid heerste over beide kandidaten en er geen andere kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld, heeft schoonheidsspecialist Els van Meenen een amendement ingediend. Hierin werd voorgesteld om de huidige voorzitter zolang zijn taken te laten vervullen totdat er een nieuwe voorzitter wordt gekozen. Dit amendement is tijdens de ledenvergadering aangenomen. 84 leden waren voor en 29 tegen.

Commissie

Er is een commissie benoemd om actief op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Deze commissie bestaat uit de kernleden Els van Meenen, Sietske Wieman en een nog nader te selecteren derde kernlid. Vanuit het bestuur nemen Gudrun Has en Marleen Kila plaats in de commissie. Herman van Venetië is als ambtelijk secretaris aan de commissie toegevoegd, zonder stemrecht. De commissie zal op zo kort mogelijke termijn een nieuwe kandidaat voordragen, die in een aparte Algemene Ledenvergadering officieel benoemd kan worden. Kernleden van Anbos kunnen zich beschikbaar stellen voor de commissie door een schriftelijke motivatie te sturen naar het Anbos-secretariaat. De vier reeds geselecteerde commissieleden zullen uiterlijk binnen twee weken uit de inzendingen de vijfde kandidaat selecteren.

Taak commissie

De taak van de commissie is een profiel op te stellen voor de nieuwe voorzitter, meerdere kandidaten te werven en uit de ingezonden kandidaten een (of meerdere) geschikte kandidaat te selecteren, die tijdens een nieuwe Algemene Ledenvergadering benoemd kan/kunnen worden. De huidige voorzitter blijft formeel in functie voor de meest noodzakelijke activiteiten totdat de nieuwe voorzitter formeel door de Algemene Ledenvergadering benoemd is. (bron: Anbos)