Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Wereld Niet Roken Dag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie dat ieder jaar op 31 mei valt. Ruim 1100 respondenten namen deel. 360 Van hen (31,7%) heeft ooit regelmatig gerookt, maar is daar inmiddels mee gestopt. 253 Respondenten (22,3%) roken wel nog, maar overwegen te stoppen. Slechts 23 rokers (2%) overwegen niet om te stoppen en hebben dat ook nooit gedaan.

Opvallend is dat een derde (33,6%) van de gestopte rokers esthetische redenen aanvoert om te stoppen - vaker nog dan het feit dat roken veel geld kost (31,7%). Onder rokers die overwegen te stoppen is uiterlijk zelfs nog een belangrijkere reden: bijna de helft (48,6%) overweegt of heeft overwogen te stoppen vanwege de invloed van roken op onder meer huid, lichaamsgeur en gebit. Ook voor hen speelt geld een minder belangrijke rol (47,4%).

De vaakst genoemde reden om te stoppen is uiteraard gezondheid - genoemd door 72,4% van de ex-rokers en rokers die overwegen te stoppen - gevolgd door het willen verbeteren van sportprestaties (49,9%) en het niet meer afhankelijk willen zijn van roken (49,1%).