In het vernieuwde ANBOS-richtsnoer Wkkgz staat duidelijk beschreven wat je allemaal moet doen om te voldoen aan de Wkkgz. Naast het richtsnoer zijn er verschillende formulieren ontwikkeld die je kunnen helpen om te voldoen aan de Wkkgz, waaronder ook een checklist. Met deze checklist kun je makkelijk nagaan of je alle eisen van de Wkkgz op orde hebt. Er was verwarring over welke behandelingen wel of niet onder de Wkkgz vielen. In het richtsnoer heeft de brancheorganisatie een onderdeel toegevoegd om te verduidelijken wanneer je wel of niet onder de Wkkgz valt. Er is een lijst gemaakt met behandelingen die niet onder de Wkkgz vallen. Bij deze lijst is ook een toelichting gegeven door bijvoorbeeld verschillende scenario’s te beschrijven. Zowel VWS en IGJ hebben aangegeven dat dit een werkbare toelichting is op de Wkkgz wetgeving.

www.anbos.nl