Het onderwerp speelt al jaren, maar nu lijkt er meer duidelijkheid te komen over de wetgeving omtrent laser en IPL-behandelingen. Vorige maand heeft minister Bruins in een brief naar de Kamer zijn standpunt ten aanzien van het, door zijn voorganger minister Schippers, geschreven wetsvoorstel geformuleerd. Nu is het nog wachten op de goedkeuring door de Tweede en Eerste kamer. Na goedkeuring van het wetsvoorstel zal - ten behoeve van patiëntveiligheid en kwaliteitsborging - tenminste lasertherapie en IPL-behandeling een voorbehouden handeling worden. Deze voorbehouden handelingen mogen alleen zelfstandig worden uitgevoerd door artsen en huidtherapeuten vallend onder artikel 3 van de wet BIG. Schoonheidsspecialisten mogen de laser/IPL-behandelingen dan niet meer zelfstandig uitvoeren. Voor schoonheidsspecialisten met veel praktijkervaring op het gebied van deze behandeling is dit een bittere pil. Zeker voor de vele gespecialiseerde schoonheidsspecialisten bij wie dergelijke behandelingen probleemloos verliepen. Deze wetgeving heeft grote impact op de betrokken beroepsgroepen, maar laten we ook kijken naar de mogelijkheden die het kan bieden. Onder andere op het gebied van nieuwe samenwerkingsvormen. In de januarinummer van ESTHÉ lees je een interview met een huidtherapeut en schoonheidsspecialist die hier een duidelijke visie over hebben.