In de zomer van 2016 is een inventariserend onderzoek verricht bij schoonheidssalons in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Schoonheidsspecialisten hebben hun zaken op orde.
Beide toezichthouders wilden inzicht krijgen in de behandelingen die schoonheidssalons aanbieden en de producten die zij daarbij gebruiken, de gediplomeerde vakkundigheid van aanbieders en de bekendheid en navolging van de daarbij geldende codes en richtlijnen.

Wat blijkt uit het onderzoek? Schoonheidssalons hebben hun zaken veelal op orde. Cliënten lopen bij de behandelingen weinig risico, zo concluderen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een schriftelijk onderzoek onder vierhonderd salons. Zeker 1.500 salons wilden niet meewerken. Toch is de hoeveelheid gegevens voldoende om een eerste beeld te krijgen van de branche, zegt een IGZ-woordvoerder. In bijna alle salons zijn de medewerkers gedegen opgeleid voor hun werk en laten ze zich bijscholen. De meeste gelegenheden zeggen zich te houden aan de regels voor kwaliteit en hygiëne. De inspectie zal alert zijn op meldingen over misstanden in de salons en zal ook onverwachte bezoeken gaan brengen.