Wanneer de eigenaar namens de bv een overeenkomst sluit terwijl zij weet dat de bv deze overeenkomst niet kan nakomen, bestaat de kans dat ze persoonlijk aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit. Zoals hierna zal blijken, heeft ook schoonheidsspecialist Patricia het veel te bont gemaakt en wordt zij door verkoper Pim verantwoordelijk gehouden voor de door hem geleden schade. 

Patricia is de eigenaar van een schoonheidssalon in Amsterdam. Om persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen heeft Patricia jaren geleden ten tijde van het opzetten van haar praktijk besloten om voor een besloten vennootschap als rechtsvorm te kiezen. Op 11 januari 2018 besluit Patricia om tegen betaling van een bedrag van €3.500 de inventaris van Pim te kopen waarmee de praktijkruimte compleet ingericht kan worden. Pim levert de inventaris op 12 januari 2018 aan de bv van Patricia, waarbij partijen afspreken dat de bv binnen 14 dagen het bedrag van €3.500 zal overmaken naar de bankrekening van Pim. Na drie weken besluit Pim telefonisch contact op te nemen met Patricia, omdat hij geen betaling heeft ontvangen. De bv van Patricia blijkt inmiddels failliet te zijn verklaard. Patricia stelt zich tegenover Pim op het standpunt dat hij de overeenkomst met de bv is aangegaan en dat zij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schulden van de bv. Pim besluit mr. Van Domselaar in te schakelen met het verzoek om alles uit de kast te trekken om Patricia persoonlijk aansprakelijk te stellen voor hetgeen de bv aan Pim verschuldigd is. 

Juridisch 

Zoals hiervoor omschreven, kan in beginsel uitsluitend de bv aansprakelijk gesteld worden voor de door haar gemaakte schulden. In uitzonderlijke gevallen hebben rechters geoordeeld dat een eigenaar van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk gehouden kan worden, omdat zij bij het aangaan van de overeenkomst namens de vennootschap wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de vennootschap haar verplichtingen jegens de andere partijen niet zou kunnen voldoen en de vennootschap ook geen verhaal kon bieden. In de kwestie van Patricia achtte mr. Van Domselaar voldoende feiten en omstandigheden aanwezig om Patricia persoonlijk aansprakelijk te stellen. Ook de rechtbank oordeelt dat Patricia persoonlijk aansprakelijk is. Volgens de rechtbank heeft Patricia onrechtmatig jegens Pim gehandeld, nu zij bij het aangaan van de overeenkomst als directeur van de bv wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de bv niet, of niet binnen een redelijke termijn, aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die Pim ten gevolge van die wanprestatie zou lijden. Om deze reden is Patricia ook als eigenaar/bestuurder van de bv in privé aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad. Aangezien Pim al voor het uitbrengen van de dagvaarding beslag heeft laten leggen op de privéauto van Patricia, heeft Patricia als gevolg van de uitspraak van de rechtbank besloten om het geldbedrag van €3.500 aan Pim te betalen zodat haar auto niet door de deurwaarder in beslag genomen zou worden.   

Tip! 

De laatste jaren groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen. Op het moment dat een vennootschap onvoldoende verhaal biedt, zou onderzocht kunnen worden in hoeverre een bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden zodat hij/zij eventueel persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Voor bestuurders is het daarentegen zinvol om rekening te houden met dergelijke aansprakelijkheid en zou zelfs overwogen kunnen worden om zich daartegen te laten verzekeren. 

Tekst: Mr. Ruud van Donselaar

Mr. Ruud van Domselaar is advocaat bij
Van Domselaar Advocatuur. Voor vragen over dit
onderwerp kun je contact opnemen via
info@vandomselaar-advocatuur.nl
of telefoon 030-7997161.
(www.vandomselaaradvocatuur.nl)Dit artikel stond in Esthé november 2022, vakblad voor de echte beautyprofessional.
ABONNEMENT AFSLUITEN? KIJK HIER VOOR DE MOGELIJKHEDEN.