Een eigen onderneming vraagt veel inzet en tijd. Daarom is het belangrijk om een goede balans tussen privé en zakelijk te hebben. Femke Tersteeg ervaart het vinden van een balans hierin als de grootste uitdaging in haar ondernemerschap. In deze blog deelt ze tips over hoe jij je uren efficiënt kunt indelen. 
In het instituut werken, aan het instituut werken, persoonlijke tijd (me-time), familietijd, tijd doorbrengen met vrienden en tijd voor mijn partner.. Verschillende belangrijke tijdsbestedingen in mijn leven. Het blijft voor mij een uitdaging om goed om te gaan met deze kostbare tijd. 

 

Tijdsindeling

Zelf vind ik het belangrijk om een aantal keer per jaar een schema of kalender te maken. Zo creëer ik overzicht in de tijd die ik ergens aan wil besteden. Uiteraard verander ik niet continu van werkuren, maar soms besteed ik ze wel anders. Zoals met een gesprek met een vertegenwoordiger of met het werken aan nieuwe ideeën. 

 

Veranderingen

Er zijn steeds aspecten die weer tot verandering kunnen leiden. Zo veranderde mijn leven vorig jaar door het krijgen van een zoontje. Mijn ritme en de tijd die ik besteedde aan mijn instituut veranderden daardoor ook. Ik wilde minder werken zodat ik meer tijd met mijn zoontje kon doorbrengen. Maar daarnaast wilde ik ook genoeg aanwezig zijn in het instituut. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om vier dagen te blijven werken, maar de uren op een andere manier te verdelen.

 

Keuzes

Het schema/de kalender helpt mij om inzicht te krijgen in hoe ik mijn tijd wil besteden. Het is vrij eenvoudig om dit voor jezelf te bepalen. Begin met een opsomming van de onderwerpen waar jij tijd aan wil besteden. Me-time kan bijvoorbeeld sporten zijn of het lezen van een mooi boek of vakblad. Het samen eten met jouw familie is een moment voor familietijd net zoals een zondagochtend ontbijt. Zo kan je jouw belangrijke onderwerpen indelen. Vervolgens pak je een agenda of planner erbij en gebruik je een week- of maandoverzicht. Hierin kruis je de verschillende momenten af met een kleur die past bij het doel. Bijvoorbeeld: werken is groen en familietijd is rood. Helaas kom ik zelf altijd tijd tekort en is het niet mogelijk om een week langer te maken. Dus ga ik steeds opnieuw met kleuren over elkaar. Hierdoor ontstaat er uiteindelijk een nieuwe planning die op dat moment goed bij mijn leven past en realiseer ik me waar ik op dat moment tijd voor wil of moet maken. 

 

Flexibiliteit

Mijn grootste geheim bij het zoeken naar balans is het flexibel meebewegen met de tijd. Er is nooit een schema die een jaar lang goed blijft er zijn altijd onverwachte gebeurtenissen of veranderingen die om aandacht vragen. Daarom vind ik het belangrijk om goed te blijven kijken naar mijn doelen in het schema, maar wil ik er wel flexibel mee omgaan. Op deze manier zoek ik de balans in zakelijk en privé.
Femke ter Steeg

Femke Tersteeg van Salon Sensa in Zevenhoven

 

Meer lezen over Femke? Klik dan verder!