Het vaste contract moet weer de norm worden. Voor zelfstandig gevestigde schoonheidsspecialisten kan er dan - op heel lange termijn - veel gaan veranderen. In de plannen staat onder andere:

  • Flexwerk wordt moeilijker gemaakt. Het kabinet gaat nulurencontracten verbieden. In plaats daarvan krijgen werknemers met een oproepcontract een vast basiscontract waarbij ze voor een vast aantal uur worden ingeroosterd.
  • Zelfstandigen moeten verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid (AOV) afsluiten. Het is nog niet duidelijk of dit ook geldt voor zelfstandigen die al aangesloten zijn bij een broodfonds.

Volgens veel politici heeft de flexibele arbeidsmarkt geleid tot een grote groep werkende armen zonder financiële buffer voor tegenvallers. Andere mensen zijn voor hun financiële zekerheid afhankelijk van een partner. Dat laatste geldt voor veel schoonheidsspecialisten die bewust gekozen hebben om niet fulltime in hun praktijk te werken omdat ze ook voor hun gezin willen zorgen. Voor die schoonheidsspecialisten kan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (te) duur uitpakken. Er worden bedragen genoemd als 200 euro per maand.

Het kan nog heel lang duren voordat de maatregelen worden ingevuld. Minister Van Gennip wil haar plannen rond de zomer hebben uitgewerkt in concept-wetsvoorstellen, zodat ze haar definitieve wetsvoorstellen over ongeveer een jaar naar de Tweede Kamer kan sturen. Eerder werd gemeld dat UWV en de Belastingdienst de verplichte AOV niet voor 2027 of zelfs pas in 2029 kunnen uitvoeren.