In onze cultuur wordt de jeugd verheerlijkt, aldus de auteur: ‘Een wijdverspreid beeld van ouder worden is dat van een berg. Rond ons veertigste bereiken we de piek ervan en begint lichamelijke achteruitgang.’ En zo vult zij aan: ‘Onze uiterlijke schoonheid wordt minder bejubeld en in ons werk worden we soms naar een tweede plan geschoven.’ En ‘Het kan ook een selffulfilling prophecy worden.’

Succesvol ouder

Het doel van het boek is, zoals een van de geïnterviewde vrouwen dat verwoordt:  ‘Dat anderen het ouder worden zien als een positieve tijd van verandering en revitalisering in plaats van als een tijd van achteruitgang.’ Inzichten uit de positieve psychologie helpen daarbij. Ellen schrijft: ‘Deze stroming richt zich op datgene wat bijdraagt aan welbevinden en optimaal functioneren.’ Ook je te richten op positieve rolmodellen helpt. Net als je bewust te worden van pessimistische gedachten en deze vervolgens actief te betwisten. In het boek lees je hoe de rolmodellen op een positieve manier hun eigen lichaam, geest en emoties managen waarbij positieve emoties gaan over ‘kleine geneugten van het leven.’ Het helpt een van de geïnterviewden om dagelijks te sporten, gezond te eten en mindfulness te beoefenen. En het advies van Ellen’? ‘Het is goed om elke dag bewust een paar activiteiten te plannen die je een positief gevoel geven.

Verbondenheid 

De drie basisbehoeften die iedereen volgens de auteur heeft, zijn autonomie, verbondenheid en competentie. Ellen raadt aan om actief op zoek te gaan naar vervulling daarvan. Ouderen zouden last kunnen krijgen van eenzaamheid. Een manier om dat op te lossen (of in ieder geval te verminderen) zou een bezoek aan jouw instituut kunnen zijn en verbinding met jou houden. Ellen haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat vriendschappen bij het ouder worden belangrijker zijn voor de gezondheid en het welzijn dan familiebanden. En: mensen kunnen leven zonder seksueel te zijn, maar ze kunnen niet zo goed leven zonder aangeraakt te worden. Een mooie taak voor de beautyprofessional?

Tekst: Lizet van Triet

Lezersactie

‘Positief ouder, Levensverhalen over geluk en bloei na je vijftigste’ is een boeiend boek van onderzoeker, trainer en coach op het gebied van positieve psychologie Ellen Heuven. Het laat tal van wegen van inspirerende vijftigplus vrouwen zien om gelukkig ouder te worden. Ondanks rimpels en eventuele ongemakken. Uitgeversmaatschappij Walberg Pers stelt speciaal voor de abonnees van ESTHÉ drie boeken beschikbaar. Wil jij dit boek winnen en ben je abonnee? Stuur dan je naam én adresgegevens naar actie@estheonline.nl o.v.v. boek Positief ouder.