De RCP is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op de gehele branche. Het initiatief tot Europese zelfregulering van cosmeticareclame is ooit genomen door de Europese cosmetica vereniging (Cosmetics Europe), zij heeft ook tot een update besloten. De industrie heeft gemeend zelf regels te moeten opstellen voor verantwoorde reclame om zo het vertrouwen van consumenten in haar reclame-uitingen te behouden. De Europese charter & guiding principles van Cosmetics Europe hebben als basis gefungeerd voor de geactualiseerde RCP. In de RCP wordt benadrukt dat reclame via social media dient te voldoen aan de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing en duidelijk herkenbaar moet zijn. Ook beweringen met betrekking tot het milieu of ethische standaarden moeten dusdanig zijn dat consumenten in staat worden gesteld duurzame keuzes te maken. Verder zijn de bepalingen voor reclame, gericht op kinderen, minderjarigen en kwetsbare consumenten, in het bijzonder via social media, aangescherpt. De Code is van kracht vanaf 1 januari 2023 en te vinden op de website van de NCV en op de site van de Stichting Reclame Code (www.reclamecode.nl/news/wijzigingen-nrc-per-1-januari-2023/).