Het Richtsnoer Ontharen met Licht is onlangs vernieuwd. Dit richtsnoer vervangt per direct het oude richtsnoer Ontharingstechnieken. Vanwege ontwikkelingen in aanbevolen standaarden voor IPL/laser-ontharingsbehandelingen en veranderingen in wet- en regelgeving is het richtsnoer up-to-date gemaakt. Daarnaast is de titel van het richtsnoer ook aangepast. Zo is het duidelijker dat het richtsnoer specifiek over IPL/laser-ontharingsbehandelingen gaat. Ook zijn er onderdelen bijgewerkt en aangevuld om het begrijpelijker en praktischer te maken. In het richtsnoer Ontharen met licht staan alle aandachtspunten voor schoonheidsspecialisten die een IPL/laser-ontharingsbehandelingen uitvoeren. Het gaat zowel over de inrichting van de behandelruimte als over de behandeling zelf zoals contra-indicaties, toestemming klant en regelgeving. Voor dit richtsnoer bestaat geen wettelijk kader. Je bent echter wel verplicht om goede zorg te verlenen. ANBOS verwacht daarom dat IPL/laser-ontharingsbehandelingen alleen worden uitgevoerd door leden die het door ANBOS erkende diploma Ontharen met licht of Ontharingstechnieken (tot en met 2023 mogelijk) hebben behaald en dat leden die IPL/laser-ontharingsbehandelingen uitvoeren, handelen volgens dit richtsnoer.

www.anbos.nl