De resultaten en concrete vervolgstappen zijn nu gepubliceerd in het rapport ‘Wegwijs in grijs’. Anbos heeft de risicovolle behandelingen op drie manieren onderzocht. Met een uitgebreide enquête onder haar leden, met een leveranciersenquête en door verdiepende interviews met belanghebbenden zoals zorgverzekeraars en leveranciers.


Ze zijn samengevat in het rapport ‘Wegwijs in grijs’. Anbos presenteert hierin concrete vervolgstappen om meer duidelijkheid te creëren voor schoonheidsspecialisten en consumenten over risicovolle behandelingen. De branchevereniging doet in het rapport vijf aanbevelingen met concrete vervolgstappen die zij gaat nemen om het grijze gebied te verkleinen:


1. Ontwikkeling van nieuwe richtsnoeren voor microneedling, microdermabrasie en cupping.  
2. Ontwikkeling van een informatiedocument over peelings. 
3. Ontwikkeling van een informatiedocument over het gebruik van (medische) apparaten als aanvulling op de complexe wetten en regels van de Medical Device Regulation (MDR). 
4. Proactieve benadering van organisaties in de schoonheidsbranche. 
5. Monitoren van het aantal en type klachten over behandelingen. Vervolgonderzoek naar bovenstaande ontwikkelingen blijft nodig om te kunnen reageren op nieuwe kansen en bedreigingen. 

Anbos blijft deze ontwikkelingen in de gaten houden om de kwaliteit van de beroepsgroep en de branche te kunnen blijven verhogen.

www.anbos.nl